contacte: correuaula4@gmail.com

dimecres, 21 de gener del 2015

ACTUACIÓ DE NADAL

Aquí teniu l'enllaç de l'actuació de nadal:

http://youtu.be/48k67okWBw4

 i un vídeo del concert de Cap pelaBerenant al parc:

dijous, 15 de gener del 2015

TALLER D’HORTAquest taller està inclòs dins la dinàmica educativa com a projecte de centre i participen totes les aules de l’escola. Nosaltres aquest curs a més a més participarem al taller d'hort que es durà en primer cicle de primària on realitzarem un taller setmanal amb alumnes de primer i de segon de primària. A més de treballar en una activitat de centre, es cerca com a objectiu el respecte per la natura (no fer mal a les plates, s’han de cuidar, s’han de regar). Sembrarem plantes a l’hort  i un pic a la setmana sortim a veure com estan i a regar (treballant la part manipulativa, la coordinació de moviments, anar en grup, llevar herbes dolentes, etc.) 
PSICOMOTRICITATA l'aula 4 fem una sessió de psicomotricitat preventiva, educativa i terapèutica una vegada a la setmana. En aquesta sessió comptem amb na Katty Homar, psicomotricista i pedagoga de reconegut prestigi europeu i especialista en educació especial que desinteressadament ve a assessorar-nos i ajudar-nos. L’objectiu és la millora del desenvolupament psicoafectiu, cognitiu i motor dels infants mitjançant jocs en grup i individuals que afavoreixen la interacció entre ells i milloren el desenvolupament.

Altres dies de la setmana, també fem psico amb els companys de tres anys i de primer!


SORTIDA PER LA BARRAIDA: CONEIXENT EL BARRI

Aquest curs sortirem una vegada a la setmana a conéixer el barri i els recursos dels que disposa (biblioteca, centre de salut, poliesportiu, etc.). L’objectiu és conéixer el barri, sortir, ampliar el vocabulari, caminar, etc. També treballarem les normes més bàsiques d’educació vial:  quan han de creuar el carrer, fixar-se en semàfors, demanar ajuda, etc.


PISSARRA DIGITAL
Una vegada a la setmana pugem a l’aula d’informàtica per utilitzar la pissarra digital interactiva!

Així podem treballar coordinació óculo-manual, pre-lectura, coneixements i conceptes, jocs, etc... 

Les primeres sessions van ser per familiaritzar-se amb aquest mitjà tecnològic que fan servir els alumnes de primària i després, aquest trimestre ens hem centrat en la lectura visual de paraules per hipòtesis (habilitat necessària prèvia per iniciar-se en el procés de la lectura).

Ho fem visualitzant paraules amb marques de productes d’alimentació (colacao, cocacola, etc.), de llocs comercials (Macdonalds, Mercadona, Erosky, IKEA, etc) i títols de dibuixos animats de la TV (DORA, FANBOY, PEPPA; etc). Un dels objectius és crear un interès per llegir coses, per demanar que posa i que ens fixem fora de l’horari escolar quan som a casa o pel carrer.BIBLIOTECAFem una sessió a la setmana en la biblioteca del centre que és un espai magnífic per potenciar l’escolta i el gaudiment de la lectura.  L’objectiu principal és fer una sessió de gust i hàbits de lectura. Cada setmana feim un conte cercant contes tradicionals i contes on surten elements educatius del currículum (números, lletres, colors, ec.). Durant l’activitat es cerca un respecte dels torns i una participació (intentant que si es fa un conte estiguin atents i no desconnectin). Una vegada que hem fet el conte anem a una taula a “mirar” un conte o un llibre amb l’objectiu d’establir una conversa pausada, passar totes les pàgines d’una en una i gaudir visualment de lo que se està mirant. També treballem el respecte pel material i cura de l’espai (col·locació de cadires, no agafar un llibre sense permís, no cridar, etc.)ACTIVITATS D’INTERCANVI


TALLERS

Un dia a la setmana es realitzen tallers on es barregen els nins i nines de quatre aules per aconseguir nivells diferents dins la mateixa activitat i al mateix temps tots aprenen de tots. Es realitzaran tot el curs i es dediquen quatre sessions per taller. 


PSICOMOTRICITAT

Fem una sessió de tres hores de psicomotricitat amb dues aules, dos amb l’aula de 4 anys i una altra amb l’aula de primer . L’objectiu és romandre dins d’un gran grup i gaudir al màxim en les relacions que s’estableixen mentre juguen. Es potencia d’aquesta manera la interacció amb els altres, complir les normes mínimes de convivència en la sala que són les mateixes per tots (no fer mal, no llevar les coses als altres, no destruir les coses que construeixen altres nins i nines) Respectar el torn de paraula quan s’està en gran grup i millorar la tolerància a la frustració. Introducció de sessions de dibuix, construccions i altres representacions quan acabem de jugar i han arraconat els materials. A nivell més individual continuar la tasca de que siguem cada vegada més autònoms a l’hora de posar i llevar sabates i calcetins.

ARTÍSTICA

La part que correspon als aspectes curriculars centrats en la matèria artística la realitzem un pic a la setmana en una sessió grupal amb aula de 5 anys comptant amb la direcció i assessorament de na Cati Sbert. L’objectiu a més de millorar les interaccions amb els altres és el gaudiment de la realització de tasques artístiques on s’utilitzen tot tipus de materials (arena, pintura, sucre, etc.). Al principi de la sessió es fa una xerrada en gran grup on l’objectiu és l’espera del torn, escoltar als altres i mantenir un comportament socialment acceptat.EDUCACIÓ FÍSICA

Dos alumnes faran una sessió setmanal amb l’aula de primer de primària a la setmana. Els objectius: Adquirir hàbits d’escolta i atenció quan s’està en gran grup, participar en una activitat de gran grup per afavorir la interacció i socialització i, participar i gaudir dels jocs així com treballar i millorar el to muscular i les habilitats motrius bàsiques (desplaçaments, salts, girs, equilibri, ...)

SESSIONS D’AULA ESPECÍFIQUES

A l’aula també realitzem activitats variades per tal d’assolir hàbits acadèmics i socials bàsics (continguts del currículum fent feines de taula –fitxes-, plàstica, dramatitzacions, etc.)

Hem posat en marxa un programa d’educació emocional amb l’objectiu de la millora del comportament tant a l’aula com en els espais comuns del centre (en moment d’activitats en altres aules i grups d’alumnes, al pati, en situacions de passadís, etc.) L’objectiu és la identificació de les emocions bàsiques (“enfadat/da i content/a” associat a situacions positives i negatives, a comportament bons i dolents) per autorregular la conducta des d’una vessant cognitiva i social.

Dins de les activitats d'aula, ens agrada molt pintar i fer activitats per contribuir al projecte del centre de decoració i canvi d'ambients:

RUTINES

Hola a tothom!


Ara que ja hem inaugurat el bloc d’aquest any i hem presentat la nostra classe, mostrarem les activitats que fem a l’aula 4!

Començarem per explicar les nostres rutines, que són activitats que fem cada dia per donar seguretat i organitzar temporalment el dia.


RUTINA DEL BON DIA

Comencem amb una gimnàstica de dits amb l’objectiu de moure tots els dits i les mans per guanyar independència dels dits i autonomia en el moviment.

Després fem una cançó de BON DIA.

També passem llista amb totes les persones de l’aula (alumnes, mestre, ATE i na lila, la nostra mascota). Les fotos a més de la imatge tenen per darrera el nom amb lletres, per treballar la lectura visual de paraules. També aprofitem  
quan passem llista per treballar les emocions bàsiques.Cantem una cançó del temps, han de triar quin temps fa i col·locar la targeta corresponent al seu lloc! Hi hagi o no hi hagi sol, sempre li cantem el Sol, solet!

Treballem els dies de la setmana i li donam de menjar al nostre cuc per practicar-els. Així aprofitem per comptar amb els dits i comptar visualment les fruites que menja el nostre cuquet i ho intentem relacionar amb la grafia del numero. També anem marcant al calendari amb retoladors de colors quin dia és i si es un dia d’escola o festiu.


Desprès construïm l’horari del dia amb fotos de cada activitat i les persones implicades en elles. Hem començat a barrejat targetes de fotos amb targetes de paraules escrites (BERENARS, MÚSICA, TALLERS, etc.) per treballar la lectura visual bàsica per hipòtesi.


Per finalitzar es fa la tria dels encarregats, a més de l’encarregat del dia cadascú té una tasca: primer de la fila, parar la taula a l’hora del berenar i tancar la porta i llums quan sortim de l’aula.

Aquest curs uns dels objectius és fer més dinàmica aquesta sessió introduint noves cançons i danses. Així que també ballem un poquet!


RUTINA D’HIGIENE I BERENAR


Treballem el primer de tot l’autonomia i higiene a l’hora d’anar al bany. Després m’hos hem de fer netes les mans, és clar!

Després cadascú ha d’anar a la seva motxilla i treure el berenar.
L’encarregat de parar taula ha de repartir els plats, coberts i tassons en funció del color assignat a cadascú .

A l’hora de berenar s’ha de menjar poc a poc utilitzant forquetes i culleres amb la consigna que fins que no hem masticat bé i ens hem empassat el menjar, no podem punxar o continuar. Hem de buidar l’aigua poc a poc en el tassó i agafar el tassó amb les dues mans per beure.

Una vegada que hem acabat hem de fer neta la taula, rentar els plats i coberts.
Abans de sortir al pati també ens hem de fer netes les dents.
  

A DORMIR 

Quan tornam del pati, hem d’entrar en ordre i anar al bany, rentar les mans, beure aigua i començar la relaxació per ajudar a la transició pati-aula-activitats. La fem amb música i cadascú ha d’agafar el seu coixí, anar a la taula i recolzar-se en silenci. Per acabar aquesta activitat cantem una cançó. S’encenen els llums i si és necessari, es fa una xerrada de com ha anat el pati amb el taulell de les conductes i les emocions.                   
   
               


SORTIDA

Abans de sortir, l’encarregat del dia va col·locant a un panell si cadascú va a casa o al menjador. És el moment de rebre un premi (adhesiu generalment) si hem fet bé les tasques i ens hem portat bé a nivell de conducta.
Si dóna temps ens hem de pentinar  per sortir amb l’ajuda del mirall!